Założenie działalności gospodarczej

  • Założenie działalności gospodarczej
W BKR Księgowość pomożemy Ci w:

Założeniu działalności gospodarczej,

Doradztwie w przypadku wyboru formy opodatkowania

Prowadzeniu Twojej dokumentacji księgowej

Doradztwie i pozyskaniu dotacji

Doradztwie i pozyskaniu kredytów inwestycyjnych

Skontaktuj się z nami i sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!

Założenie działalności gospodarczej to kluczowy krok w drodze ku realizacji przedsiębiorczych marzeń. Dzięki niej nie tylko można realizować swoje marzenia o zyskownej i niezależnej firmie, ale również odprowadzać niższy podatek dochodowy, niż w przypadku uiszczania go jako osoba fizyczna.

 

W BKR Księgowość całkowicie ZA DARMO pomożemy Ci w założeniu Twojej działalności gospodarczej! Przygotujemy wszystkie dokumenty oraz doradzimy w kwestii wyboru rodzaju opodatkowania! Umów się na darmową konsultację już teraz!

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG)

Popularne „JDG” to najprostsza forma działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez jedną osobę fizyczną będącą jednocześnie jej właścicielem i osobą odpowiedzialna za wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. To najpopularniejszy sposób prowadzenia swojego firmy.

 

Dodatkową zaletą jednoosobowej Działalności gospodarczej jest stosunkowo prosta forma księgowości, którą można wybrać (o ile firma nie osiąga przychodu ponad 2 mln. euro rocznie, lub kwalifikuje się z innych powodów do konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

 

Kiedy przyszły przedsiębiorca planuje założyć swoją pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą, to warto, aby zwrócił uwagę na dostępne na rynku formy dofinansowania. Jeszcze przed założeniem biznesu można się ubiegać nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych dofinansowania, na przykład z Powiatowego Urzędu Pracy. Możliwość otrzymania takiego wsparcia przeanalizują specjaliści z BKR Księgowość podczas darmowej konsultacji!

 

Łączną liczbę aktywnych firm jednoosobowych szacuje się na kilka milionów. Wielu przedsiębiorców wykorzystuję jednoosobową formę działalności gospodarczej jako opcję rozliczania się ze swoim pracodawcą (praca w systemie B2B), co zapewnia niejednokrotnie korzystniejsze formy rozliczeń podatkowych, w szczególności po osiągnięciu przychodu powyżej 120 000 zł brutto.

 

Pomożemy Ci założyć JDG za darmo!

 

Z pomocą specjalistów BKR Księgowość całkowicie ZA DARMO pomożemy Ci założyć Twoją jednoosobową działalność gospodarczą! Doradzimy Ci, co do najlepszej formy opodatkowania, zweryfikujemy możliwość otrzymania dotacji na podjęcie działalności lub kredytu na inwestycję w biznes (dzięki specjalistom z BKR Finance, wchodzący w skład grupy BKR!)

 

Spółka Cywilna (s.c.)

 

Spółka Cywilna to forma współpracy kilku osób w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej (osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej). Wspólnicy dzielą między sobą zyski oraz ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

 

Spółka cywilna może być założona przez minimum dwóch wspólników. Mogą być nimi nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty posiadające osobowość prawną (osoby prawne).

 

Wspólnicy zawierają ze sobą umowę z myślą o współpracy stron dla określonych celów gospodarczych. W przypadku zawarcia umowy spółki przez jedynie dwóch wspólników, wystąpienie jednego z nich skutkuje rozwiązaniem spółki (przepisy nie dopuszczają prowadzenia spółki cywilnej przez jedną osobę).

 

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania całym swym majątkiem, a w przypadku problemów (na przykład finansowych) obaj wspólnicy ponoszą ich konsekwencje.

 

Warto zwrócić uwagę również na formę opodatkowania Spółki Cywilnej. Wspólnicy mają możliwość wyboru Księgi Przychodów i Rozchodów (KRIR) w przypadku, kiedy przychód spółki jest mniejszy niż 2 mln euro rocznie. Gdy jednak spółka przekroczy tę wartość, zgodnie z prawem, konieczne jest wdrożenie pełnej księgowości.

 

Spółka Jawna (s. j.)

Spółka Jawna to jest osobową spółką prawa handlowego, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i bez ograniczenia za zobowiązania spółki.

 

Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Dzięki temu spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (np. nabywać ruchomości czy nieruchomości). W przypadku jej zarządzania wspólnicy podejmują decyzje wspólnie i dzielą się zarówno zyskami, jak i stratami spółki.

 

Niewątpliwą zaletą tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest jej odrębność podmiotowa. Oznacza to, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Dodatkowo jej założenie jest bardzo łatwe, a koszty utworzenia niskie.

 

W przypadku księgowości, spółka jawna (składająca się z osób fizycznych) umożliwia prowadzenie KPiR w przypadku osiągania przychodu na poziomie do 2 mln euro rocznie.

Pomożemy Ci założyć działalność gospodarczą ZA DARMO!

Pomożemy Ci we wszystkich formalnościach przy założeniu działalności gospodarczej. Zarówno od strony formalnej, jak i doradczej. Z nami założysz:

  • Jednoosobowa działalność gospodarczą,
  • Spółkę handlową,

Spółka Komandytowa (sp.k.)

Spółka Komandytowa to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących ulokować kapitał w przedsięwzięciu gospodarczym (bez obaw o bezpieczeństwo majątku osobistego). Dzięki niej inwestor odpowiada jedynie do wysokości określonego wkładu.

 

Wartością może to być zarówno wartość pieniężna lub niepieniężna (ruchomość bądź nieruchomość). Nie można jednak jako wkładu wnieść prawa niezbywalnego czy świadczenie pracy bądź usług.

 

Spółka Komandytowa Składa się z co najmniej dwóch wspólników:

  • komandytariuszy (odpowiadających za zobowiązania spółki do wysokości określonego wkładu)
  • komplementariusza (odpowiedzialnego za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem), bierze on również udział w podejmowaniu strategicznych decyzji i ma prawo udziału w zyskach

Elementem charakteryzującym umowę spółki komandytowej jest tzw. suma komandytowa. To kwotowe określenie zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (komplementariusza).

 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności typu spółka. W Polsce działają setki tysięcy spółek z o.o. Ten rodzaj działalności gospodarczej może być utworzona przez jedną lub więcej osób.

 

Warunkiem jej powstania jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego, który w sumie nie może być mniejszy niż 5000 złotych (wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.). Wkład może mieć zarówno charakter pieniężny lub niepieniężny.

 

Zwykle czas trwania spółki jest nieokreślony. Możliwe jest jednak zawarcie spółki na czas oznaczony, do konkretnego terminu (zgodnie z zapisami umowy).

 

Jedna z zalet spółki jest fakt, że jej wspólnicy nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za zobowiązania firmy, z uwagi na fakt, że spółka z o.o. jest podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że odpowiedzialność finansowa wspólników będzie ograniczona do kapitału wniesionego przez wspólników. Nie dotyczy to jednak członków zarządu, którzy w świetle prawa mogą odpowiadać własnym majątkiem.

 

W przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialność konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości!

 

Spółka Akcyjna (s.a.)

Spółka Akcyjna to kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną. Jest ona bardzo skomplikowana organizacyjnie oraz przeznaczona przede wszystkim dla dużych firm z wysokim zapotrzebowaniem na kapitał inwestycyjny.

 

Jedną z dużych wad tego typu formy prowadzenie działalności jest pokrycie kapitału zakładowego w kwocie co najmniej 100 tys. zł. Kapitał ten może zarówno w formie wkładu pieniężnego, jak i niepieniężnego. Nie można jednak jako wkładu wnieść prawa niezbywalne czy świadczenie pracy bądź usług

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania!

Nie ma jednej, uniwersalnej i najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej. W celu najlepszego dostosowania opcji prowadzenia firmy do potrzeb, ustawodawca przygotował różne możliwości i opcje. Z pomocą w ich najlepszy dobrze do Twoich potrzeb pomoże specjalista BKR Księgowość. Konsultacja jest całkowicie darmowa!

Specjaliści z BKR Księgowość pomogą Ci w założeniu każdego rodzaju działalności gospodarczej. Doradzą również co do możliwości finansowania oraz formy opodatkowania. Umów się już teraz na darmową konsultację!

Nie ma najlepszej formy opodatkowania dla wszystkich firm. W zależności od potrzeb oraz obowiązującego prawa, forma opodatkowania może się różnić od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz potrzeb przedsiębiorcy.

Posiadasz dodatkowe pytania? Zadaj je podczas Darmowej Konsultacji!

Skontaktuj się z nami​

Wszystkie podane informacje będą traktowane jako poufne.

Poszukujesz biura rachunkowego?

Napisz do Nas!

Masz pytania na temat usług księgowych, a może potrzebujesz się spotkać przedyskutować współpracę dla Twojej firmy? Napisz do nas!